Ankara Sevgi Evleri

Mevzuat

–ANAYASA

1-Kanunlar

a) 6518 Sayılı Kanun.  (Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri)

b) 4787 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun.                             

c) 6284 Sayılı Ailenin korunması ve Kadına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu. 

d) 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu. 

e) 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu.

f) 6660 Sayılı Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun

g) 5717 Sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun .

h) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

ı) 657 Sayılı Devlet Memurları  Kanunu.

 

2-Kanun Hükmünde Kararnameler

a) 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

b) 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK

 

3- Tüzükler

a) Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

b) Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

c) Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü

 

4-Yönetmelikler

a) Korunmaya Muhtaç Çocukların Tesbiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

b) Çocuk Yuvası Yönetmeliği

c) Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

d )Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik

e) Koruyucu Aile Yönetmeliği

f) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Bakım Ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

g) Korunmaya ve Bakıma Alınmış Olup İşgörme Gücüne Sahip ve İstekli Olanların Bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Uygun Görülen

h) Hizmetlerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Yönetmelik

ı) Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

i) Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

j) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik(Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı)

k) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

l) Sosyal ve Ekonomik Destek Yönetmeliği

m) Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği

n) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

o)Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

ö)Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik (R.G.: 05.01.2013/28519)

p) Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı Yönetmenliği

r) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

s) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

 

5-Tebliğler

a) 11330 Sayılı Tebliğ

 

6-Genelgeler

7-Protokoller

 

8-Yönergeler

 

Çocuk Haklari İle İlgili Mevzuat, Protokol ve Raporlar

 

DÖKÜMANLAR

-Etkinlik Organizasyon Talep Formu (indirmek için tıklayınız.)

 

(İlgili konulara ulaşmak için lütfen konu metninin üzerine tıklayın.)

 

Select Language

Kuruluş Müdürümüz Fahri ERTEKİN

Örnek Resim

Kuruluşumuzdan Resimler

Yardım ve destekleriniz için:

Örnek Resim

Kuruluş Panosu

pano

Tanıtım Filmimiz

Hava Durumu

ANKARA